Combi Protect 0, 1

  • Termékleírás
  • Leírás

Személyesen átvehető kiskereskedelmi üzletünkben!

3200 Gyöngyös Vértanú utca 10.

Combi-protec: forradalmian új megközelítés a cseresznyelegyek, a dióburok-fúrólégy és a pettyesszárnyú muslica elleni védelemben

Modern, környezetbarát növényvédelmi technológia, amely gazdaságos lehetőséget kínál

Növényvédőszer neve:

Combi-protec

Szerforma:

vízoldható koncentrátum (SL)

Hatóanyagtartalom:

1160 g/l növényi kivonat, 140 g/l mono és poliszacharidok, 100 g/l oldószer, tartósítószer

Növényvédőszer rendeltetése:

hatásjavító segédanyag (növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termék)

Forgalomba hozatali engedély száma:

6300/836-2/2021 NÉBIH

Forgalmazási kategória:

III.

Engedélyokirat tulajdonosa:

Dedetec | Richard-Kuenzerstrasse 3, 79102 Freiburg, Németország

Növényvédőszer gyártója:

Dedetec | Richard-Kuenzerstrasse 3, 79102 Freiburg, Németország

Forgalmazza, és az engedélyokirat hazai képviselete:

Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: +36-1-214-6441,  www.sumiagro.hu

Eltarthatóság:

Fizikai-kémiai tulajdonságait száraz, hűvös helyen tárolva 2 évig megőrzi

Kiszerelés:

5 l, 500 ml

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap, illetve a készítménnyel együtt alkalmazott növényvédő szerre vonatkozó előírás szerint
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: a készítménnyel együtt alkalmazott növényvédő szerre vonatkozó előírás szerint

A Combi-protec előírt növényvédelmi technológiája:

A hatásjavító segédanyag táplálkozási attraktáns, amely vonzó hatású a kártevő légy-, muslica- és poloskafajok imágóira, növelve a felhasznált rovarölő szer biológiai hatékonyságát.
A permetlé készítése során a készítményt meleg, 40°C-os vízben előzetesen feloldva kell a permetlé tartályban lévő vízhez hozzá önteni és folyamatosan elkeverni.

Gyártói ajánlás:

A cseresznyelegyek és a nyugati dióburok-fúrólégy esetében az első legyek megjelenését követően 1 héttel célszerű az első csalétek célú kezelést (COMBI-PROTEC + rovarölő szer) elvégezni.
A csalétek célú kezeléseket cseresznyében, meggyben, illetve dióban általában 10 naponta érdemes megismételni, a szezonban cseresznyelegyek ellen összesen 3-4, a dióburok-fúrólégy ellen 5-6 alkalommal.
Amennyiben azonban nagyon magas – 32-35 oC – a léghőmérséklet, a kezelések közötti időtartamot 7 napra célszerű lerövidíteni.

Mi a teendő esőzések esetén ?

Amennyiben 10 mm-nél nagyobb mennyiségű csapadék hullik a kezelést követő 2 napon belül, akkor a csapadékhullást követően 24-48 órán belül a kezelést meg kell ismételni. Ez a kezelés nem számít bele a programozott kezelésszámba, hiszen az előzőt korrigálja.

Csalétek célú felhasználás technológiája:

A csalétkes technológiánál nem cél a növény teljes lombkoronájának lekezelése. A korona felső 2/3-ra kell nagy cseppekben kijuttatni a permetlevet.


A permetlé készítésekor először készítsünk törzsoldatot: egységnyi kézmeleg (maximum 40 C-os) vízhez adagoljunk folyamatos keverés mellett ugyanannyi COMBI-PROTEC-et. A rovarölő szert csak akkor keverjük be, ha a COMBI-PROTEC már feloldódott. A kész törzsoldatot töltsük a tartályba. A keverési sorrend mindenképpen ez legyen, mert hideg vízben a COMBI-PROTEC nem oldódik jól.
A kijuttatáshoz durva cseppképzésű fúvókákat válasszunk. Kezeléskor csak a legfelső fúvókákat kell kinyitni, a ventilátort pedig ki kell kapcsolni a kijuttatás során. A lémennyiség tartása érdekében válasszunk nagyobb haladási sebességet. Nem cél a teljes fedettség elérése; hanem az, hogy a károsító legyek által látogatott koronarészekre kerüljön ki a permetlé, lassabban beszáradó nagy cseppekben.
A COMBI-PROTEC csalogató hatását csak olyan rovarölő szerrel kombinálva tudja kifejteni, melynek nincs riasztó (repellens) hatása a károsítókra.


A COMBI-PROTEC + rovarölő szer keverékhez semmilyen más rovar- vagy gombaölő szert ne keverjünk, mert azok a kezelés hatékonyságát negatívan befolyásolhatják. A csalétek hatékonysága akkor is csökkenhet, ha az előírtnál jóval nagyobb dózisban használjuk a rovarölő szert

Alkalmazási típusok

Hatásjavítás célú alkalmazás

Szabadföldi és növényházi gyümölcs– és zöldségkultúrák esetében az alkalmazott rovarölő szer hatásjavítása céljából végzett permetezés során a segédanyag 1, 0 l/ha-os dózisát az adott kultúrában engedélyezett rovarölő szer előírt dózisával tankkeverékben, az előírt permetlé mennyiség felhasználásával kell kipermetezni az imágórajzás időszakában.

Csalétek célú alkalmazás

Csalétek célú alkalmazás esetén a hatásjavító segédanyag 5%-os oldatával a kezelendő területen a kezelendő lombfelület 10%-át szükséges permetezni hektáronként 20 litert nagy cseppmérettel kijuttatva az imágórajzás időszakában a gyártó által javasolt mintázatnak megfelelően. Az adott kultúrában felhasználható rovarölő szer hektáronként engedélyezett maximális dózisának 10%-át szükséges a hatásjavító segédanyag hektáronként kijuttatható mennyiségű (20 l) oldatához adagolni. Olyan rovarölőszert javasolt alkalmazni, amely nincs riasztó hatással a célkártevőre.

Nem egyöntetű növényállományban történő alkalmazása:

Nem egyöntetű növényállományban, tehát ahol a növényegyedek egymástól távolabb is elhelyezkedhetnek (pl.: szórvány gyümölcsös, házikert) az eloszlástól függően a lombfelület több, mint 10%-ának kezelése is szükségessé válhat. Ilyen esetben célszerű a lombozat 25%-át lepermetezni.

Légi kijuttatás:

Az együtt alkalmazott rovarölő szer engedélyokiratával összhangban alkalmazható.


Minden típusú kijuttatás során a készítmény biztonságos felhasználásának érdekében az egyidejűleg alkalmazott rovarölő szerre vonatkozó előírásokat be kell tartani!

Combi Protec házikerti felhasználási javaslat:

Házi kerti dózis:

- Hatásjavítóként 10-20 ml/10 l permetlé
- Csalétekként 500 ml/10 l permetlé, 4 l/100m2 lémennyiséggel

Cseresznyelégy elleni védekezés

Cseresznyelegyeknél az imágórajzás általában május hónapban kezdődik, és akár júliusig eltarthat. Ebben az időszakban végezzük a kezeléseket, az imágórajzás kezdetétől, 7-10 naponta. Ez a fajták érési idejének figyelembevételével akár 3-5 permetezést is jelenthet szüretig.Cseresznyelegyek ellen 2 liter permetléhez 100 ml COMBI-PROTEC + 2, 5 g, azaz a 4 grammos MOSPILAN 20 SG tasaknak 2/3 része szükséges.

A nyugati dióburok-fúrólégy elleni védekezés

A nyugati dióburok-fúrólégy esetében a kezeléseket szintén az imágórajzás kezdetétől – általában július közepétől szeptember közepéig – végezzük el, 7-10 naponta. Ez gyakorlatilag 4-5 permetezést jelent.Dióburok-fúrólégy ellen 2 liter permetléhez 100 ml COMBI-PROTEC + 4 g, vagyis egy teljes tasak 4 grammos MOSPILAN 20 SG kell.

A Combi-protec permetezésének javasolt technikája:

A permetlevet a fa felső részébe juttassuk, durva cseppképzéssel, amolyan „helyenként fröcskölő” jelleggel, tehát ne a megszokott módon permetezzünk. A 2 liter permetlé néhány fa kezelésére elegendő, mivel itt nem cél a teljes fedettség, csak a nagy cseppekkel való beterítése a fa felső részének. A permetezéshez a hagyományos dugattyús háti permetező a legjobb választás, mivel esetében nincs légáram, nincs túlporlasztás, vagyis ez alkalmas a durva cseppképzésre. A permetlevet a korona külső felső részébe juttassuk, ezért hoszszabbító toldóelem alkalmazása javasolt. A Combi Protec + Mospilan 20 SG technológia önálló jellege miatt e kombinációhoz más készítmények hozzáadása nem javasolt! A COMBI-PROTEC csak kézmeleg vízben oldható fel könnyen. 40 C foknál melegebb vizet ne használjunk! A Combi Protec + Mospilan 20 SG technológia önálló jellege miatt e kombinációhoz más készítmények hozzáadása nem javasolt!

Biztonsági, egészségügyi előírások

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt vízzel, szappannal kell megtisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Elsősegélynyújtás:

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a készítménnyel együtt alkalmazott növényvédő szer előírásait is figyelembe kell venni.

Terápia:

tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag:

specifikus antidótuma nincs

Környezetvédelmi előírások

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!